ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา ทำบุญครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งสถานศึกษา
ข่าวการศึกษา

ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา ทำบุญครบรอบ 45 ปี การก่อตั้งสถานศึกษา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร นายนิมิตร ปานช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา พร้อมด้วย นายมานพ นิ่มทับทิม นายอำเภอทรายทองวัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ นักเรียน ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาก่อตั้งโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาโดยมี พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยช่วงบ่ายได้มีการหารือการก่อตั้งชมรม/สมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ซึ่งนายวีระศักดิ์ สุ่นสา ศิษย์เก่ารุ่นที่ 9  และอดีดผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ดำรงตำแหน่ง 1 ปี เพื่อขับเคลื่อนชมรมฯให้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วนั้นได้กลับมาสู่สถานศึกษาที่เคยเล่าเรียน และได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ๋จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยปัจจุบันในปี 2565 มีนักเรีนนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.1-ม.6 จำนวน 1,234 คน ซึ่งเป็นบุตรหลานของพ่อแม่พี่น้องประชาขนในพื้นที่ อ.ทรายทองวัฒนา และอำเภอใกล้เคียงทั้งนี้ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ได้มีกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีความตระหนักและรักสถานศึกษาบ้านเกิด และได้รับรางวัลดีเด่นในหลายๆ ด้านเป็นชื่อเสียงของโรงเรียนตลอดมา นอกจากนี้คณะศิษย์เก่าที่ได้จบการศึกษาไปแล้ว ก็ได้นำความรู้ที่เล่าเรีนนมา ออกไปประกอบอาชีพ และเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดและสังคมมามาย


แชร์หน้านี้