ร.ร.บ่อแก้ววิทยา แสดงดนตรีโปงลาง งานนบพระ-เล่นเพลง และกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

ร.ร.บ่อแก้ววิทยา แสดงดนตรีโปงลาง งานนบพระ-เล่นเพลง และกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เวทีกลางงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา จากอำเภอไทรงาม ได้นำวงดนตรีโปงลาง ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของทางภาคอีสาน มาแสดงให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวภายในงานได้รับชม การแสดงวงดนตรีโปงลาง เป็นศิลปวัฒนธรรมการแสดงของท้องถิ่นที่ทางโรงเรียนได้ฝึกสอนนักเรียนให้ได้เรียนรู้ รู้จักคุณค่าของวัฒนธรรม และนักเรียนสามารถนำมาต่อยอด ถ่ายทอดสู่การแสดง อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้มีความกล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข ตามโครงการทูบีนัมเบอร์วัน


และหลังจากที่โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา ได้แสดงวงดนตรีโปงลางเสร็จสิ้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ได้นำการแสดงลูกทุ่งย้อนยุค จากวงดันชรา มาแสดงให้แก่นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกสนานไปกับการเต้นตามจังหวะต่างๆ ของบทเพลงอีกด้วยสำหรับการแสดงเวทีกลางภายในงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง ในรายการ ลูกทุ่งเสียงทอง – ท้องถิ่นกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางมาเที่ยวชม และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Tip Cable TV

แชร์หน้านี้