นายกนนท์ นำทีมเจ้าหน้าที่ ทต.พรานกระต่าย ลงพื้นที่จัดเตรียมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19
ข่าวสังคม

นายกนนท์ นำทีมเจ้าหน้าที่ ทต.พรานกระต่าย ลงพื้นที่จัดเตรียมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2065 ที่หอสวดมนต์ธัมมทัตตภาวนานุสรณ์ วัดไตรภูมิ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย พร้อมด้วย พระครูอาทรวชิรกิจ เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย-ถ้ำกระต่ายทอง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ นายสิทธิโชค พะโยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันลงพื้นประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 (CI) จำนวน 25 เตียง ก่อนที่จะเปิดให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ได้เข้ามาใช้บริการ 


สำหรับศูนย์พักคอย หรือ Community Isolation เป็นสถานที่ให้ผู้ป่วยโควิดระดับสีเขียวอยู่ระหว่างการรอส่งต่อโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลหลัก ใช้เป็นสถานที่สำหรับดูแลรักษาเบื้องต้นระหว่างรอเตียง โดยสถานที่จัดตั้งมีการถ่ายเทอากาศได้ดี มีการกํากับดูแลการทํางานของเจ้าหน้าที่/อาสาสมัคร มีวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จําเป็น เช่น เครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันตัวทางการแพทย์ อุปกรณ์ทำความสะอาด ระบบการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้เป็นไปตามสถานพยาบาลคู่สัญญา มีช่องทางในการติดต่อแพทย์ มี จนท. วัดอุณหภูมิ วัดความดันโลหิต ความเข้มข้นของออกซิเจน อัตราการหายใจ การรักษาให้เป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย ระบบการเชื่อมโยงเวชระเบียน ระบบสื่อสาร มีระบบการป้องกันควบคุมการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ระบบสุขาภิบาล ห้องอาบน้ำ ห้องสุขา


สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพรานกระต่าย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ติดเชื้อ 18 ราย ผู้ป่วยสะสม 108 ราย หายป่วยกลับบ้าน 61 ราย รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 26 ราย 


แชร์หน้านี้