“วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” งานประเพณี
ข่าวสังคม

“วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” งานประเพณี "นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตรแสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธี วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2565 โดยมีนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางจินดา สันตติวงศ์ไชย /นางสมจิตร หุตะเสวี รองนายกเหล่ากาชาด/นางสายพิน อินทโชติ, นางรัชนี อัศวสุธีรกุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอ 11 อำเภอร่วมพิธีเปิด


ด้านนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สำนักงานเหล่ากาชาดฯได้เปิดรับเงินและสิ่งของบริจาคสำหรับเป็นของรางวัล ร้านมัจฉากาชาด จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจน อำเภอต่างๆ เข้าร่วมมอบสิ่งของจำนวนมาก อาทิเช่น รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ตู้เย็น ทีวี เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช น้ำปลา เพื่อสนับสนุนในการออกรางวัลร้านมัจฉากาชาดภายใน งานประเพณี "นบพระ - เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรยังได้จัดทำสลากกาชาดการกุศลลุ้นรางวัลรถเก๋ง รถยนต์กระบะและอื่นๆ เพื่อหาเงินรายได้นำไปใช้ในกิจกรรม บรรเทาทุกข์และช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย การสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชรา เพื่อส่งเสริม คุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น เช่นซ่อมสร้าง บ้านกาชาด 

จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนเที่ยวงานและซื้อสลากกาชาด ได้ที่ตามแผงขายสลาก และหน้าร้านมัจฉากาชาดในระหว่างวันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร      สำหรับงานประเพณี "นบพระ - เล่นเพลงจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นเพื่อสืบสาน อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประเพณี ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ ถ่ายทอดไปสู่ชนรุ่นหลัง ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 

แชร์หน้านี้