นักเรียนเอกชนทั่วภาคเหนือ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการออนไลน์ งานวันการศึกษาเอกชน ปี 2565
ข่าวการศึกษา

นักเรียนเอกชนทั่วภาคเหนือ ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการออนไลน์ งานวันการศึกษาเอกชน ปี 2565


วันที่ 22 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกับ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ และคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการแข่งขันออนไลน์ ภายในงานวันการศึกษาเอกชนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 8 "การศึกษาเอกชน วิถีใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่" Private Education New Normal for New Generations โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นศูนย์กลางในการแข่งขันมีนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี จำนวน 43 เขตพื้นที่การศึกษา รายการแข่งขัน 40 รายการ แบ่งเป็นประเภทเดี่ยว 26 รายการ ประเภททีม 14 รายการ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 1,298 คน จำนวน 268 ทีม


ทั้งนี้ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีการจัดงานเลี้ยงรับรองแขกและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนภาคเหนือ 17 จังหวัด ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 โดย ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร และการจัดเวทีสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการเรียนรู้รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อพัฒนา สมรรถะการคิดขั้นสูงโดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ดิจิตัล วิทยากร โดย ร.ศ.ดร.ธีรวัฒน์ ประกอบผล สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง ทิพย์เคเบิ้ลทีวี


แชร์หน้านี้