สมาคมกีฬาจักรยานชากังราว จัดกิจกรรม
ข่าวสังคม

สมาคมกีฬาจักรยานชากังราว จัดกิจกรรม "ปั่นรำลึก สำนึกพระคุณพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในเปิดกิจกรรม "ปั่นรำลึก สำนึกพระคุณพ่อ" 5 ธันวาคม 2563 โดยมี นายศุภชัย ศรีงาม นายกสมาคมกีฬาจักรยานชากังราว พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดงาน และประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน


นายศุภชัย ศรีงาม นายกสมาคมกีฬาจักรยานชากังราว กล่าวว่า เนื่องจาก สมาคมกีฬาจักรยานชากังราวจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะทำงาน ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพด้วยจักรยาน น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทางสมาคมจึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน เพื่อสุขภาพที่ดีสร้างความสามัคคีและร่วมน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่มีต่อประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อน้อมสดุดีพระเกียรติคุณ ร่วมน้อมใจแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัยแชร์หน้านี้