เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่คลองลาน ส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
ข่าวการศึกษา

เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่คลองลาน ส่งเสริมพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

วันที่ 20 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำไหลใต้ หมู่ 3 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสมจิตร หุตะเสวี, นางจินดา สันตติวงศ์ไชย รองนายกเหล่ากาชาดฯ, นางวรรณภา วงศ์สุวรรณ์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดฯ, และคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับนายอำเภอคลองลาน ลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ประจำปี 2565 เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการช่วยเหลือนักเรียนและเยาวชน ที่โรงเรียนต้องหยุดการเรียน การสอน รวมทั้งเลื่อน การเปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน จากสภากาชาดไทย จำนวน 96 ชุด มอบให้กับเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพื่อใช้เป็นแบบเรียน พัฒนาทักษะและฝึกฝนทางด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย หลังเลิกเรียนหรือใช้ฝึกฝนในเวลาว่างเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้าน หรือในกรณีที่โรงเรียนถูกสั่งปิดจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มิใช่เหตุปกติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาให้การอ่านและการเขียนภาษาไทยให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป

ขอบคุณภาพข่าว : เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร

แชร์หน้านี้