แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด

- รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

- กักกัน 14 วัน Home Quarantine

- สังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิด

- ปฏิบัติตามมาตราการ


ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

- รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

- แนะนำตรวจหาเชื้อเมื่อมีอาการ

- คุมสังเกตอาการตัวเองอย่างไกล้ชิด

- ปฏิบัติตามมาตราการ


ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด

- เฝ้าระวังอาการทั่วไป

- ปฏิบัติตามมาตราการ

แชร์หน้านี้