วท.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2565 กรณีพิเศษ (โควตา) รอบทั่วไป
ข่าวการศึกษา

วท.กำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2565 กรณีพิเศษ (โควตา) รอบทั่วไป

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 กรณีพิเศษ (โควตา) รอบทั่วไป โดยที่ไม่ต้องสอบคัดเลือก สำหรับผู้มีความประสงค์ยื่นด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ยื่นขอเข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ ไม่ต้องสอบคัดเลือก 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และต้องผ่านเกณฑ์ทุกรายวิชา (หากมีผลการเรียนที่ไม่ผ่านจะไม่ได้รับพิจารณา เช่น 0, ขร., มผ., มส. เป็นต้น) 3. มีความประพฤติเรียบร้อย 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน กรอกข้อมูลออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 (รอบปกติเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)


ผู้สมัครระดับ ปวช. คลิกที่นี่ => https://forms.gle/MiePR8dGhu12Sj8G8


ผู้สมัครระดับ ปวส. คลิกที่นี่ => https://forms.gle/ErvZfqDD4zPQKjPJA

หมายเหตุ*- : ผู้ที่ยื่นขอกับทางโรงเรียนของตนเองแล้ว ไม่ต้องกรอกออนไลน์

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้