สรุปอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
ข่าวสังคม

สรุปอุบัติเหตุ 7 วันอันตรายพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดกำแพงเพชร รายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2565 ช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – วันที่ 4 มกราคม 2565 ดังนี้


เกิดอุบัติเหตุ 18 ครั้ง บาดเจ็บ 15 ราย เสียชีวิต 8 ราย โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 64.49 เกิดจากการขับรถเร็ว รองลงมาร้อยละ 29.06 สาเหตุเกิดจากตัดหน้ากระชั้นชิด และร้อยละ 18.80 เกิดจากการหลับใน ซึ่งส่วนใหญ่อุบัติเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร 9 ครั้ง อำเภอปางศิลาทอง และอำเภอขาณุวรลักษบุรี 3 ครั้ง


สำหรับอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 5 อันดับแรก คือ อำเภอเมืองกำแพงเพชรเสียชีวิต 4 ราย อำเภอคลองขลุง 2 ราย อำเภอขาณุวรลักษบุรี 1 ราย อำเภอไทรงาม 1 ราย และอำเภอคลองลาน 1 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ 16 คัน รถปิกอัพ/กระบะ 4 คัน Big Bike 1 คัน และรถโดยสาร 4 ล้อ 1 คัน


แชร์หน้านี้