ประชาชนตามจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ ทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครแล้ว
ข่าวสังคม

ประชาชนตามจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือ ทยอยเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครแล้ว

วันนี้ถนนพหลโยธินขาล่อง พื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การจราจรเริ่มหนาแน่น ติดขัดสะสมตามแยกต่างๆ โดยเฉพาะตั้งแต่พื้นที่ตำบลทรงธรรม โค้งหน้าโกล์ดบอลเฮาส์ หน้าปั๊มน้ำมันปตท.สุทธิศักดิ์ มีปริมาณลดที่หนาแน่น วิ่งด้วยความเร็ว


ส่วนที่ปั๊มน้ำมันปตท.สุทธิศักดิ์ พื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันและจุดพักรถขาล่องของพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชร มีปริมาณรถเข้ามาต่อคิวเติมน้ำมันจำนวนมาก ลานจอดรถภายน้ำปั๊มแน่นเต็มบริเวณพื้นที่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างแวะเข้าห้องน้ำ แวะรับประทานอาหาร และพักผ่อน

ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร แม้บางส่วนจะเลือกเดินทางตั้งแต่คืนวันที่ 2 มกราคม แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีปริมาณรถยนต์ที่หนาแน่น 

แชร์หน้านี้