ศูนย์วิจัยพัฒนาสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร แจกปลาให้ประชาชนนำไปเลี้ยงฟรี
ข่าวสังคม

ศูนย์วิจัยพัฒนาสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร แจกปลาให้ประชาชนนำไปเลี้ยงฟรี

วันที่ 2 มกราคม 2565 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร โดยการนำของ นางปาริฉัตร จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมเพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการแจกปลาสายพันธ์ไทยให้แก่ประชาชนฟรีวันละ 20 ราย


โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 15 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป โดยประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อขอรับพันธ์ปลาได้ที่ โรงเพาะพันธ์ปลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 055-711920


นอกจากนี้ ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร ได้จัดนิทรรศการด้านการประมง การเพาะขยายพันธ์สัตว์น้ำ ตลอดจนตัวอย่างสัตว์น้ำที่พบในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

แชร์หน้านี้