วัดเทพสโมสร จัดพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ พุทธศาสนิกชนเดินทางร่วมบุญคับคั่ง
ข่าวสังคม

วัดเทพสโมสร จัดพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ พุทธศาสนิกชนเดินทางร่วมบุญคับคั่ง

วันที่ 1 มกราคม 2565 ที่วัดเทพสโมสร ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พระครูวิศาลวชิรกิจ เจ้าอาวาสวัดเทพสโมสร พร้อมด้วย คณะกรรมการวัด ได้ร่วมกันจัดพิธียกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ โดยมี พระครูวชิรวราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายศทัต หทัยวรรธน์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ ทับทิม อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสมาน บางพาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านพราน และพุทธศาสนิกชนเดินทางร่วมบุญคับคั่งสำหรับศาลาการเปรียญหลังดังกล่าว ทางพระครูวิศาลวชิรกิจ เจ้าอาวาสวัดเทพสโมสร และคณะกรรมการวัดได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชน
โดยพิธีการยกช่อฟ้า ถือว่าเป็นพิธีสำคัญมาก เนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของศาสนสถาน มีความเชื่อว่า หากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าจะเป็นกุศลมหากุศล เพราะถือว่าเป็นส่วนสูงสุดของโบสถ์หรือวิหาร กล่าวกันว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นการบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ แต่พิธีการยกช่อฟ้าจะต้องเป็นพิธีร่วมบุญกัน ส่วนอานิสงส์บุญการยกช่อฟ้าจะทำให้ชะตาชีวิตเราสูงส่ง ไม่มีตกลงไปที่ต่ำ ไม่ตกไปอบายภูมิ มีจิตใจใฝ่ดี ใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติ มีความสง่างาม เพราะวัดแต่ละแห่งสร้างโบสถ์วิหารเสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้าเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแชร์หน้านี้