ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม บวงสรวงดวงพระวิญญาณพระยาวชิรปราการ
ข่าวการศึกษา

ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม บวงสรวงดวงพระวิญญาณพระยาวชิรปราการ

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ดร.สุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระยาวชิรปราการ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ 28 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครูและผู้ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกันจัดพิธี "บวงสรวงดวงพระวิญญาณพระยาวชิรปราการ" เพื่อเป็นเกียรติและได้แสดงออกซึ่งความเคารพบูชาในพระคุณูปการ และพระเดชาบารมีในพระองค์ท่าน


โดยประกอบไปด้วยพิธีบวงสรวงฯ ถวายพวงมาลาสักการะพระยาวชิรปราการ และถวายมาลัยคล้องข้อพระกรพระยาวชิรปราการ ซึ่งถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี โดยในพิธีมีการถวายพวงมาลาดอกไม้สดสักการะ มีการจัดประกอบพิธีแบบพราหมณ์ กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระยาวชิรปราการ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในฐานะที่โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ได้อัญเชิญพระนามของพระองค์ท่านเมื่อครั้งเป็น “พระยาวชิรปราการ” ผู้สำเร็จราชการเมืองกำแพงเพชร มาเป็นชื่อปัจจุบันของสถานศึกษาแห่งนี้ในฐานะ “ ลูกพระยา” สำหรับศิษย์ของโรงเรียนนี้ทุกคน จึงถือเป็นวันสำคัญยิ่งที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปีดร.สุทธิพงษ์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม กล่าวว่า ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี นับว่าเป็นวันสำคัญของอีกวันหนึ่งของชาวไทย ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นมหาวีรกษัตริย์ไทย ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญ กอบกู้ชาติไทยให้พ้นภัยจากการรุกรานของพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกสงครามครั้งนั้นมีวีรชนที่เสียสละพลีชีพเพื่อชาติ จึงอยากให้พวกเราชาวไทยทุกคน ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินสืบไป

แชร์หน้านี้