ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนปรับปรุงอาคารเรียน
ข่าวการศึกษา

ร.ร.ชุมชนบ้านเขาแก้ว ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบทุนปรับปรุงอาคารเรียน

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ดร. เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัท เฉาก๊วยชากังราว ตราเพชร จำกัด พร้อม ดร. สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 66 ปี โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว โดยมี ดร.สมเกียรติ ภูสมศรี ผู้อำนวยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว พร้อม คณะครูอาจารย์ ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง ร่วมกันประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี


พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 66 ปี โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดหารายได้นำไปสมทบทุน ปรับปรุงอาคารเรียน จัดทำแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการศึกษาของนักเรียนในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง วัดและชุมชน ให้มีความสัมพันธ์อันดี มีความใกล้ชิดสนิทสนม


โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนในด้านคุณธรรมศีลธรรมที่ดีอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด


โดยผ้าป่าในครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 316,208 บาท ทางโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว โดยมี ดร.สมเกียรติ ภูสมศรี ผู้อำนวยโรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว พร้อม นายพิวัฒน์วงศ์ สังคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ คณะครู คณะนักเรียน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ 


แชร์หน้านี้