โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรจัดกิจกรรมค่าย English Camp เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรจัดกิจกรรมค่าย English Camp เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร คุณสกลวรรณ ภู่ขจร หว่อ

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรลงนามทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรลงนามทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรได้ทำความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียนประถมศึกษาซิ่งฝู นครเฉิงต

พ่อเมืองกำแพงเพชรร่วมยินดีบ่าวสาว นางสาวสกลวรรณ (ครูเน็ท)ภู่ขจร ผู้บริหารโรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร และนายแอนดี้ หว่อง เจ้าบ่าวนักธุรกิจชาวสิงคโปร์
ข่าวสังคม