โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงจัดโครงการเพื่อสังคมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบหนังสือนิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงจัดโครงการเพื่อสังคมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบหนังสือนิทาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ อาคารเพชรจามจุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร คุณสกาวปรางค์ จงสวัสดิ์ พุทธัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอ

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่อง
ข่าวสังคม

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่อง "รู้ทัน ป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก"

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพงจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเรื่อง "รู้ทัน ป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก" เพื่อให้ความรู้ และส่งเสริม

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง เปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แห่งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาได้มากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล
ข่าวสังคม

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง เปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แห่งที่ 2 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลรักษาได้มากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณอาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง นายแพทย์วิโรจน์ จงสวัสดิ์ ประธานบร