ส.ส.ตู้ลงพื้นที่อำเภอไทรงามเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)
ข่าวสังคม

ส.ส.ตู้ลงพื้นที่อำเภอไทรงามเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม)

 วันที่ 17 กันยายน 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธีรพัทธ์

จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ว่าการอำเภอไทรงาม ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผ

อบต.มหาชัย จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ข่าวสังคม

อบต.มหาชัย จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ 30 มกราคม 2564 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารตำบลมหาช