ผู้ว่าฯกำแพงเพชร ให้โอวาทและกำลังใจนักเรียน ร.ร.พิไกรวิทยา ในโอกาสรับ “รางวัลวัฒนคุณาธร”
ข่าวการศึกษา

ผู้ว่าฯกำแพงเพชร ให้โอวาทและกำลังใจนักเรียน ร.ร.พิไกรวิทยา ในโอกาสรับ “รางวัลวัฒนคุณาธร”

วันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราช

วัฒนธรรมจังหวัดกำเเพงเพชร มอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ อำเภอคลองลาน
ข่าวสังคม

วัฒนธรรมจังหวัดกำเเพงเพชร มอบอาหารช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ อำเภอคลองลาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ที่วัดไพรสณฑ์รัตนาราม ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร พระครูปัญญาสัตติคุณ เจ

จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564
ข่าวการศึกษา

จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่หอสวดมนต์วัดคูยาง (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมย

จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบอัตลักษณ์ผ้าไทย จังหวัดกำแพงเพชร โครงการ
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวดการออกแบบอัตลักษณ์ผ้าไทย จังหวัดกำแพงเพชร โครงการ "อัตลักษณ์ผ้าถิ่น จากผืนแผ่นดิน กำแพงเพชร"

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์ แสงอุ

จังหวัดกำแพงเพชร เร่งดำเนินการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร เร่งดำเนินการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตต