อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ให้แก่ประชาชนตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ข่าวสังคม

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ ให้แก่ประชาชนตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

 วันที่7 มิถุนายน 2565 ที่บ้านวังเพชรพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายศ

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ ให้ชาวบ้านนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ข่าวสังคม

สทบ.เขต 7 (กำแพงเพชร) ส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่ ให้ชาวบ้านนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ที่บ้านวังเพชรพัฒนา ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายพรชัย น้อยสวรรค์ ผู้อ

เริ่มใช้งานได้แล้ว สะพานเบลีย์ข้ามคลองวังอ้อ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
ข่าวสังคม

เริ่มใช้งานได้แล้ว สะพานเบลีย์ข้ามคลองวังอ้อ ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล

 ที่บริเวณสะพานข้ามคลองวังอ้อ พื้นที่รอยต่อระหว่างหมู่ที่ 11 บ้านวังเพชรและหมู่ที่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ