ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ Food Rider ขับขี่ปลอดภัย
ข่าวสังคม

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ Food Rider ขับขี่ปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร อาคาร 1 ชั้น 2 อำเภอเมือง นายภูสิทธิ์ อ

 พ่อเมืองกำแพงเพชรชวนร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ข่าวสังคม

พ่อเมืองกำแพงเพชรชวนร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิ

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กน “ก้าวหน้า หนุนนำ ร่ำรวย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ข่าวสังคม

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร กน “ก้าวหน้า หนุนนำ ร่ำรวย ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

 นายภูสิทธิ์ อนันทวัฒน์ ผอ.ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นท

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
ข่าวสังคม

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ กับสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ กับสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถช่วงเทศกาลปีใหม่  ควบคู่การดำเนินการตามมาตรการและแนวทางเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ข่าวสังคม