อำเภอลานกระบือจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ข่าวสังคม

อำเภอลานกระบือจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

 วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.29 น. ภายใต้การอำนวยการของนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภ

เอื้อการย์โฮมสเตย์คาเฟ่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จุดเช็คอินแห่งใหม่อำเภอลานกระบือ
ไลฟ์สไตล์

เอื้อการย์โฮมสเตย์คาเฟ่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จุดเช็คอินแห่งใหม่อำเภอลานกระบือ

เอื้อการย์โฮมสเตย์คาเฟ่ เลขที่ 194 หมู่ 2 บ้านหนองตาสังข์ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายนเรศ สุริว