อบจ.กำแพงเพชร เปิดโครงการสิ้นฝนถนนสวย และโครงการฟื้นฟู พัฒนาถนน แหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ข่าวสังคม

อบจ.กำแพงเพชร เปิดโครงการสิ้นฝนถนนสวย และโครงการฟื้นฟู พัฒนาถนน แหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมือง นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริการส่วน

อบจ.กำแพงเพชร มอบชุดตรวจ ATK เพื่อใช้คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

อบจ.กำแพงเพชร มอบชุดตรวจ ATK เพื่อใช้คัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

 วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชากังราว สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ถ.พหลโยธิน

อบจ.กำแพงเพชร เตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 30 ล้าน จัดหาวัคซีนบริการประชาชน
ข่าวสังคม

อบจ.กำแพงเพชร เตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 30 ล้าน จัดหาวัคซีนบริการประชาชน

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ออกประกาศเรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้อ