พ่อเมืองกำแพงเพชรแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสารทไทย - กล้วยไข่และของดี เมืองกำแพง ระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566 ในงานมี แกงมัสมั่นกล้วยไข่ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น จังหวัดกำแพงเพชร
รอบรั้วนครชากังราว
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสารทไทย-กล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 5-15 ตุลาคม 2566 ณ หน้าที่ว่าการ

รองปูประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และพิธีเปิดงาน และคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้าน และกิจกรรมกวนกระยาสารทกระทะหลวงงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง”
ข่าวสังคม

รองปูประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และพิธีเปิดงาน และคณะกรรมการฝ่ายจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นบ้าน และกิจกรรมกวนกระยาสารทกระทะหลวงงานประเพณี “สารทไทย-กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง”

ที่ห้องประชุมกลีบจำปา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธ