อบต.วังทองป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ข่าวสังคม

อบต.วังทองป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ดำเนินงานจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 โดย

นายกหนึ่งอบต.วังทอง เปิดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะชีวิต การดำรงชีพเด็กและเยาวชน
ข่าวสังคม

นายกหนึ่งอบต.วังทอง เปิดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะชีวิต การดำรงชีพเด็กและเยาวชน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมสุขใจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอเมือง จัดโครงการ

อ.เมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ เฉาก๊วยชากังราวตราเพชร จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตที่ตำบลวังทอง
ข่าวสังคม

อ.เมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ เฉาก๊วยชากังราวตราเพชร จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิตที่ตำบลวังทอง

วันที่ 14 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำ