แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 15 มิ.ย.65 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุท

เทศบาลตำบลลานกระบือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุด เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2022
ข่าวสังคม

เทศบาลตำบลลานกระบือเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ประจำปี 2565 เพื่อคัดเลือกทีมที่ดีที่สุด เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2022

 วันเสาร์ ที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร นายส

จังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ข่าวสังคม

จังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิต แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพ

ประชาชนตำบลปากดง จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจการออกกำลังกาย
ข่าวสังคม

ประชาชนตำบลปากดง จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใส่ใจการออกกำลังกาย

วันที่ 23 มกราคม 2564 ที่สนามฟุตบอลกลาง ข้างแขวงกรมป่าไม้ (ปากดง) ตำบลปากดง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายศุภโชค พ