วันเกิดซ้อเฑียร หวานใจนายกน้อย เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนพร้อมมอบเงินให้กิ่งกาชาดอําเภอขาณุวรลักษบุรี
ข่าวสังคม

วันเกิดซ้อเฑียร หวานใจนายกน้อย เลี้ยงอาหารเด็กนักเรียนพร้อมมอบเงินให้กิ่งกาชาดอําเภอขาณุวรลักษบุรี

 วันที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปางมะค่า เนื่องด้วยวันคล้ายวันเกิด นางมณเฑีย