ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ Food Rider ขับขี่ปลอดภัย
ข่าวสังคม

ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ Food Rider ขับขี่ปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร อาคาร 1 ชั้น 2 อำเภอเมือง นายภูสิทธิ์ อ