อำเภอลานกระบือจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ข่าวสังคม

อำเภอลานกระบือจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย

 วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 10.29 น. ภายใต้การอำนวยการของนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร อำเภ