คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือเด็กและ เยาวชนที่หลงผิด
ข่าวสังคม

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือเด็กและ เยาวชนที่หลงผิด

 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร นายอนุพงษ์ เรือง