ปภ.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย
ข่าวการศึกษา

ปภ.กำแพงเพชรจัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย

 ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าร