โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรจัดงานวันเด็กให้นักเรียนสนุกสนานกันมีฐานให้ความรู้ความสนุกพร้อมมอบของขวัญของรางวัลกับเด็กๆ
ข่าวการศึกษา

โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจรจัดงานวันเด็กให้นักเรียนสนุกสนานกันมีฐานให้ความรู้ความสนุกพร้อมมอบของขวัญของรางวัลกับเด็กๆ

ที่โรงเรียนเตรียมนนาชาติภู่ขจร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคาคมเป็น