นายกหนึ่งอบต.วังทอง เปิดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะชีวิต การดำรงชีพเด็กและเยาวชน
ข่าวสังคม

นายกหนึ่งอบต.วังทอง เปิดโครงการอบรมและพัฒนาทักษะชีวิต การดำรงชีพเด็กและเยาวชน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมสุขใจ องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอเมือง จัดโครงการ