อบจ.กำแพงเพชร เปิดโครงการสิ้นฝนถนนสวย และโครงการฟื้นฟู พัฒนาถนน แหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ข่าวสังคม

อบจ.กำแพงเพชร เปิดโครงการสิ้นฝนถนนสวย และโครงการฟื้นฟู พัฒนาถนน แหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันนี้ 1 พฤศจิกายน 2565 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร อ.เมือง นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริการส่วน