รองบุญช่วย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ และการจัดทำแผนการจัดเก็บ พัฒนา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

รองบุญช่วย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมทุกระดับ และการจัดทำแผนการจัดเก็บ พัฒนา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร

 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ที่ศาลาปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ (หลังอุโบสถ) วัดบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพ