หลักสูตรครูสมาธิไฮเทค สถาบันจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร สนใจสามารถติดต่อสอบถามเรียนฟรี
ข่าวการศึกษา

หลักสูตรครูสมาธิไฮเทค สถาบันจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร สนใจสามารถติดต่อสอบถามเรียนฟรี

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 118 วัดนาควัชรโสภณ ปฐมนิเทศนักเรียนครูสมาธิรุ่นที่ 48 (อัฏฐจัตตาฬีสโม) มงคลญาณ หลักสูตรครู

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีอ่านตราตั้งเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ(วัดช้าง)รูปใหม่
ข่าวสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีอ่านตราตั้งเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ(วัดช้าง)รูปใหม่

วันที่12 สิงหาคม 2565 ที่พระอุโบสถวัดนาควัชรโสภณ(วัดช้าง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร น