แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวสังคม

แถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 15 มิ.ย.65 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุท

อบต.มหาชัย จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ข่าวสังคม

อบต.มหาชัย จัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

วันที่ 30 มกราคม 2564 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารตำบลมหาช