หนึ่งเดียวในโลก “อัตลักษณ์ผ้าถิ่น” ผ้าทอมือจากต้นกล้วยไข่ ฝีมือกลุ่มแม่บ้านอำเภอขาณุวรลักษบุรี
ไลฟ์สไตล์

หนึ่งเดียวในโลก “อัตลักษณ์ผ้าถิ่น” ผ้าทอมือจากต้นกล้วยไข่ ฝีมือกลุ่มแม่บ้านอำเภอขาณุวรลักษบุรี

ที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1กศน.อำเภอ 1 อาชีพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย ชาวบ้าน ได้ร่วมกันนำเอาส่วนเปลือก หรือกาบของลำต้นกล้วยไข่ที่ได้มาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเป็นมาถักทอทำเป็นผ้าทอมือหรือที่เรียกกันว่าผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว


โดยขั้นตอนของการทำนั้นจะนำเอาต้นกล้วยไข่พันธุ์พื้นเมืองกำแพงเพชร มาแกะเปลือก หรือกาบออกจากลำต้นซึ่งจะใช้ได้เฉพาะเปลือกชั้นนอกเพียง 4-5 เปลือกในแต่ละต้นเท่านั้น เนื่องจากเปลือกชั้นในเป็นเปลือกอ่อนจะไม่มีความเหนียวเป็นอุปสรรคต่อการทอ จากนั้นจึงได้นำเอาเปลือกที่ได้มาเข้าเครื่องบดให้แตกละเอียดจนเป็นเส้นๆแล้วนำมาผึ่งแดดก็จะได้ออกมาเป็นเส้นใยกล้วยไข่แล้วนำเอาไปควบคู่กับเส้นไหมแล้วนำจะนำเอาไปสู่กระบวนการทำลวดลายที่เรียกว่า”ลายสายน้ำไหล”เสร็จแล้วนำเอาไปย้อมตามสีที่ต้องการแล้วนำเอาเส้นใยจากกล้วยไข่มารวมกับเส้นใยไหมเพื่อมาปั่นให้เป็นเกลียวรวมเป็นเส้นไหมเส้นเดียวกันตามสีสันที่ได้เลือกออกแบบไว้แล้ว และนำไปสู่กระบวนการทอเป็นผืนผ้าด้วยการทอมือจนออกมาเป็นผืนผ้าที่สวยงาม แปลกตาสีสันสวยงามในยามค่ำคืนเมื่อเนื้อผ้ากระทบกับแสงไฟจะแวววาวตระการตายิ่งนัก สำหรับการออกแบบในการทำลวดลายทางกลุ่มนั้นได้คิดค้นลวดลายมาจากทางภาคอีสานผสมผสานกับผ้าพื้นถิ่นทางแถบจังหวัดกำแพงเพชร จนกลายมาเป็นนวัตกรรม”ผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว”ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ผ้าพื้นถิ่นจากแผ่นดินกำแพงเพชรนั่นเอง

สำหรับ”ผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว”เป็นผ้าทอด้วยมือของกลุ่มสตรีชาวอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวของคนที่สนใจเพื่อหวังเป็นกลุ่มที่จะสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมการทอผ้าด้วยวัสดุจากธรรมชาติเป็นเรื่องที่ติดตัวมาตั้งแต่บรรพบุรุษของกลุ่มชนที่อพยพมาจากถิ่นต่างๆของทางภาคอีสาน เมื่อมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร ก็เกิดแรงบันดาลใจในการทำผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราวขึ้นในรูปแบบวิถีชีวิตของชาวจังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวพันธิภา ประวาสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขาณุวรลักษบุรี กล่าวว่า”ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราวนี้ได้นำออกไปเผยแพร่จำหน่ายแล้ว และยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์“ผ้าทอมือกล้วยไข่ชากังราว”นี้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊คและมีผู้ให้ความสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้กันเป็นจำนวนมาก”

แชร์หน้านี้