ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมติว THAI A LEVEL ให้นักเรียนก่อนสอบ
ข่าวการศึกษา

ร.ร.พรานกระต่ายพิทยาคม จัดกิจกรรมติว THAI A LEVEL ให้นักเรียนก่อนสอบ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมติว THAI A LEVEL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายนิกูล เปียมาลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายทศวรรษ สุดา เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายวิชาการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน เข้าร่วม

A-Level คือการทคสอบความรู้เชิงวิซาการที่เน้นการนำความรู้ไปประยุกติใช้ ซึ่งเป็นการจัดสอบสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อชี้วัดคุณภาพ มาตรฐานทางการศึกษาของนักเรียน และสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้น โรงเรียนจึงได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมติวTHAI A LEVEL ขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะภาษาไทยยิ่งขึ้น

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 234 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณทศวรรษ สุดา ฝ่ายประสานงานวิชาการ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ให้คุณยุทธนา นันทิวัธวิภา อาจารย์ภาษาไทย คณะศิลปศาศตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้