ปตท.สผ. โครงการเอส 1 มอบงบกว่า 8.4 ล้านบาท หนุนการศึกษาและพัฒนาพื้นที่เขตอำเภอลานกระบือ กว่า 2.9 ล้านบาท
ข่าวการศึกษา

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 มอบงบกว่า 8.4 ล้านบาท หนุนการศึกษาและพัฒนาพื้นที่เขตอำเภอลานกระบือ กว่า 2.9 ล้านบาท

วันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลลานกระบือ (โนนทอง) เทศบาลตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โครงการเอส 1 ประจำปี แก่นักเรียนในเขตอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 352 ทุน รวมงบประมาณกว่า 6 แสนบาท โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท.สผ. นำโดย นายอนันต์ อมรประภาวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) พร้อม คณะผู้บริหารข้าราชการครูนักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีมอบทุนดังกล่าว


นายอนันต์ อมรประภาวัฒน์ กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2566 นี้ ปตท.สผ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน โครงการเอส 1 รวมทั้งบุตรข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา กว่า 2,500 ทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 8.4 ล้านบาท


นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ในเขตอำเภอลานกระบือ ประจำปี 2566 อีกกว่า 2.9 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการถนนปลอดภัยเพื่อชาวลานกระบือ แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ จำนวน 997,000 บาท โครงการถนนปลอดภัยเพื่อชาวลานกระบือ แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต จำนวน 1,000,000 บาทและโครงการถนนปลอดภัยเพื่อชาวลานกระบือ แก่ เทศบาลตำบลลานกระบือ จำนวน 996,000 บาท


ด้าน น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม กล่าวว่า ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวมในหลายกิจกรรมเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายชะลอน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง สนับสนุนอุปกรณ์ ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาศักยภาพกาศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทค โนโลยีการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่สูงและกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ และในวันนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมเพื่อส่วนรวม อีก กิจกรรมหนึ่ง ที่ ปตท.สผ. ได้จัดขึ้น ซึ่งต้องขอชื่นชม ปตท.สผ. ที่ได้แสดงเจตนารมณ์ และตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนในเรื่องของการเรียนการศึกษา โดยให้ความสนับสนุน ด้านการศึกษา นอกเหนือไปจากภาระหน้าที่หลัก คือ การพัฒนาแหล่งผลิตปิโตรเลียมเพื่อช่วยพัฒนาประเทศ รวมถึงการสนับสนุนท้องถิ่นในด้านอื่นๆ อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้เป็นอย่างดี.

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้