กิจกรรม ลานเยาวชนดนตรี 4 มุมเมือง ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

กิจกรรม ลานเยาวชนดนตรี 4 มุมเมือง ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 5 กันยายน 2566 ที่หอประชุมโรงเรียนลานกระบือวิทยา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด กิจกรรม ลานเยาวชนดนตรี 4 มุมเมือง ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมในพิธี


นายรัชพงศ์ ศิริมี ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า กิจกรรมลานเยาวชนดนตรี 4 มุมเมือง ต้านภัยยาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร เป็นกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดการประกวดการแข่งขันดนตรี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงความสามารถและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมเงินรางวัล เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่ทีมที่ร่วมการประกวด ซึ่งได้รับการสรับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มีดำริให้จัดกิจกรรมกระจายสู่พื้นที่อำเภอต่างๆ จึงได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนลานกระบือวิทยา เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม


รวมทั้งประสานโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ที้งสิ้น 11 โรงเรียน จาก 7อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอลานกระบือโรงเรียนลานกระบือวิทยา โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร อำเภอเมือง โรงเรียนชากังราววิทยา โรงเรียนวัชรวิทยา และโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย โรงเรียนพิไกรวิทยา โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม อำเภอขาณุวรลักษบุรี โรงเรียนขาณุวิทยา อำเภอคลองลาน โรงเรียนสักงามวิทยา อำเภอทรายทองวัฒนา โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา อำเภอบึงสามัคคี โรงเรียนระหานวิทยา

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้