ผลการแข่งขันศึกลูกยางชายหาด
ข่าวการศึกษา

ผลการแข่งขันศึกลูกยางชายหาด "กำแพงเพชร-ซีเล็ค" ปี 2566 วันแรก

การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด "กำแพงเพชร-ซีเล็ค" ประชาชน ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจำปี 2566  ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม  2566 ณ สนามวอลเล่ย์บอลชายหาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี  เรือเอกธรรมทัช  กล่อมแก้ว เป็นผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย/ผู้ควบคุมการแข่งขัน และนาวาโทฉกาจ ทองพิจิตร เป็นผู้แนะนำผู้ตัดสิน วันที่ 9 มีนาคม  2566 เป็นการแข่งขันในวันแรก มีผลการแข่งขัน ดังนี้

ประเภททีมหญิง รอบแรก

สาย  ข  ทีม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  ชนะ  ทีมโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี  ด้วยสกอร์  2-1 เชต 13-21,21-19,15-11

สาย ค  ทีม VRU-เทศบาลเมืองภูเก็ต  ชนะ ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (2) ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-13,21-12

สาย ง  ทีม ร.ร.วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  ชนะบาย ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคลานนา  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-0,21-0

สาย  จ  ทีม โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 (1) ชนะ  ทีม Singapore (1)  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-15,21-11

สาย ฉ  ทีม รร.หนองเรือ-มรภ.นครราชสีมา  ชนะ  ทีม มรภ.นครราชสีมา  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-14,21-14

สาย ช  ทีม ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลขายหาด จังหวัดชัยนาท (1)  ชนะ ทีม Singapore 1 ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-15,21-11

สาย  ซ  ทีม ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลขายหาด จังหวัดชัยนาท (2)  ชนะ  ทีมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-19,21-17

ประเภททีมชาย รอบแรก  

สาย ก  ทีม ทหารเรือ ชนะ ทีม ด่านช้าง (2)  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-17,21-10

สาย ข ทีม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ชนะ ทีม ด่านช้าง (1)  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-12,21-17

สาย ค  ทีม MBU REC สุคิรินวิทยา  ชนะบาย ทีม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนา ด้วยสกอร์ 2-0 เชต 21-0,21-0

สาย ง ทีม ลูกประดู่ (2)  ชนะ ทีม สุโขทัย-กำแพงเพชร  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-13,21-11

สาย จ  ทีม ร.ร.เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี  ชนะ ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (1) ด้วยสกอร์ 2-0 เชต 21-15,21-14

สาย ฉ ทีม ม.การกีฬาฯ วิทยาเขตอ่างทอง  ชนะ ทีม Singapore  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 23-21,21-16

สาย ช  ทีม หนองหญ้าม้า-ปากช่อง ชนะ ทีม ร.ร.สากเหล็กวิทยา  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-12,21-10

สาย ซ  ทีม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (2)  ชนะ ทีมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจิตร  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-12,21-17

ประเภททีมหญิง รอบแรก 

สาย ข  ทีม PEA (2) ชนะ ทีม ร.ร.บ้านแป้งวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-8,21-9

สาย ค  ทีม VRU  ชนะ ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6  (2)  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-9,21-5

สาย  ง ทีม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ชนะบาย ทีม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ด้วยสกอร์ 2-0 เชต 21-0,21-0

สาย  จ  ทีมนครนนท์-เมืองเลย  ชนะ  ทีม Singapore (2)  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-9,21-14

สาย  ฉ  ทีม โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า  ชนะ ทีม มรภ.นครราชสีมา  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-9,21-11

สาย  ช  ทีม เทศบาล 5 บ้านหนองผักกล้าม  ชนะ ทีม Singapore (1)  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-9,21-14

สาย  ซ  ทีม ม.เกษมบัณฑิต KBU  ชนะ  ทีม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย  ด้วยสกอร์  2-0 เชต 21-10,21-16

โปรแกรมแข่งขัน วันที่ 10 มีนาคม 2566 เริ่มแข่งขัน 9.00 น.

ประเภททีมชาย รอบแรก

สาย ก ราชนาวี (2) - ด่านช้าง (2)

สาย ข ราชนาวี (1) - ด่านช้าง (1)

สาย ค Navy - Sensei - วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคลานนา

สาย ง ม.การกีฬาฯ วิทยาเขตศรีสะเกษ (2) - สุโขทัย-กำแพงเพชร

สาย จ ทหารเรือ-Sensei - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (1)

สาย ฉ ลูกประดู่ (1) - Singapore

สาย ช ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี - ทีม ร.ร.สากเหล็กวิทยา

สาย ซ ม.การกีฬาฯ วิทยาเขตศรีสะเกษ (1) - ทีมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจิตร

ประเภททีมหญิง รอบแรก

สาย ก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร - PEA (1)

สาย  ข  ทีม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร - PEA (2)

สาย ค  ทีม VRU-เทศบาลเมืองภูเก็ต - VRU

สาย ง  ทีม ร.ร.วัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท- การไฟฟ้าส่วนภูมีภาค

สาย  จ  ทีม โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6  (1) - นครนนท์ เมืองเลย

สาย ฉ  ทีม รร.หนองเรือ-มรภ.นครราชสีมา - รร.เทศบาลหนองหญ้าม้า

สาย ช  ทีม ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลขายหาด จังหวัดชัยนาท (1) - เทศบาล 5 บ้านหนองผักกล้าม

สาย  ซ  ทีม ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลขายหาด จังหวัดชัยนาท (2) - ม.เกษมบัณฑิต KBU

ประเภททีมชาย รอบแรก

สาย ก  ทีม ทหารเรือ - ราชนาวี (2)

สาย ข ทีม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ราชนาวี (1)

สาย ค  ทีม MBU REC สุคิรินวิทยา - Navy Sensei

สาย ง ทีม ลูกประดู่ (2) - ม.การกีฬาฯ วิทยาเขตศรีสะเกษ (2)

สาย จ  ทีม ร.ร.เบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี  - ทหารเรือ Sensei

สาย ฉ ทีม ม.การกีฬาฯ วิทยาเขตอ่างทอง - ลูกประดู่ (1)

สาย ช  ทีม หนองหญ้าม้า-ปากช่อง - ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

สาย  ซ  ทีม ชมรมกีฬาวอลเลย์บอลขายหาด จังหวัดชัยนาท (2) - ม.การกีฬาฯ วิทยาเขตศรีสะเกษ (1)

**สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทาง เฟสบุ๊ค และยูทูป สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้