รร.ทุ่งทรายวิทยา เปิดโลกวิชาการและทักษะงานอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21
ข่าวการศึกษา

รร.ทุ่งทรายวิทยา เปิดโลกวิชาการและทักษะงานอาชีพ ส่งเสริมพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรได้เป็นประธานในการเปิดงาน ”เปิดโลกวิชาการและทักษะงานอาชีพโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาปีการศึกษา 2565” โดย นายโชติ เรืองฤทธิ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี กล่าวปฐมทัศน์


ทั้งนี้ นายนิมิตร ปานช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา ประธานจัดกิจกรรม ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพความสามารถในด้านวิชาการ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปการแสดง ทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ และแสดงผลงานการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียน ฝึกการทำงานเป็นทีมของนักเรียน เพื่อให้ครู-นักเรียนได้นำเสนอผลผลิตตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565 ให้นักเรียนได้สำรวจความสามารถความเหมาะเหมาะสมของตนเอง ในสาขาวิชาชีพที่จะศึกษาต่อในขั้นสูงต่อไป


มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมแข่งขันทั้ง Crossword เกมซูโดกุ การสร้างสะพานไม้ไอติมด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม หุ่นยนต์บังคับมือเก็บลูกปิงปอง แข่งขันฟุตบอล5คน กิจกรรมวอล์คแรลลี่ กิจกรรมเคลื่อนไหว 6 ฐานกิจกรรมอบรมทักษะทางอาชีพ 11 หลักสูตร การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือของโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรรวมถึงชุมชนในท้องถิ่น ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาและนักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 และเขต 2 ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอทรายทองวัฒนาและอำเภอใกล้เคียง ร่วมงานจำนวนมาก

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้