การแข่งขันกีฬาวันครู อำเภอพรานกระต่าย ประจำปี 2566
ข่าวการศึกษา

การแข่งขันกีฬาวันครู อำเภอพรานกระต่าย ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานปิดการแข่งขัน และมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาวันครู อำเภอพรานกระต่าย ประจำปี 2566 โดยมี นายสมเกียรติ ภูสมศรี ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพรานกระต่าย พร้อมด้วย นายอรัญ ปาพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาอำเภอพรานกระต่าย ดร. ทวินทร์ อุดมสุข ประธานสหวิทยาเขตพรานลานไทร ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตอำเภอพรานกระต่าย เข้าร่วม ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างเครือข่ายครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการศึกษา มีการแข่งขันกีฬา จำนวน 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และเปตอง โดยแบ่งกลุ่มการแข่งขันเป็น 5 สาย มีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในอำเภอพรานกระต่ายทั้ง 10 ตำบล 5 กลุ่มโรงเรียนเข้าร่วม โดยจัดแข่งขันในวันที่ 9 - 16 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 

สำหรับผลการแข่งขันมีดังนี้

ฟุตบอล 7 คน

ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มท่าไม้-วังควง

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มคลองคีรี

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มพรานกระต่าย

เซปักตะกร้อ

ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มพรานกระต่าย

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มคลองพิไกร

วอลเลย์บอลชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มคลองคีรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มหนองหัววัว

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มพรานกระต่าย

วอลเลย์บอลหญิง


ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มคุยตะแบก

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มหนองหัววัว

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มท่าไม้-วังควง

แบดมินตันชายคู่


ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มคลองคีรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มหนองหัววัว

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มท่าไม้-วังควง

แบดมินตันหญิงคู่

ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มคลองคีรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มท่าไม้-วังควง

แบดมินตันคู่ผสม

ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มคลองคีรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มหนองหัววัว

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว

ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มคลองคีรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มคลองคีรี

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มท่าไม้-วังควง

เปตองทีมผู้บริหาร

ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มท่าไม้-วังควง

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มคุยตะแบก

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ กลุ่มคลองคีรี

เปตองทีมชาย

ชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มคลองคีรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มท่าไม้-วังควง

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

เปตองทีมหญิง

ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มหนองหัววัว

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มคุยตะแบก

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ หนองหัววัว


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้