อำเภอพรานกระต่าย จัดงานวันครู เชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา
ข่าวการศึกษา

อำเภอพรานกระต่าย จัดงานวันครู เชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา

วันที่ 16 มกราคม 2566 ที่หอประชุม โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร นายสนอง บุษบงศ์ นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 โดยมี ดร.อุดม อินทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายนิราช แสนสุภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1, ครูอาวุโสนอกประจำการ ครูอาวุโสในประจำการ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอพรานกระต่าย เข้าร่วม


นายสมเกียรติ ภูสมศรี ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพรานกระต่าย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ ระลึกถึงพระคุณบูรณาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคี และความเข้าใจอันดีระหว่างข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวง การศึกษา และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม


โดยบรรยากาศภายในงานได้มี การสวดคำฉันท์รำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยบูรพาจารย์ผู้ล่วงลับ กล่าวคำปฏิญาณตน การอ่านสารเนื่องในโอกาสวันครู พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น (ครูดีศรีพรานกระต่าย) และการทำบุญทางศาสนา

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้