ข่าวสังคม

"พล.อ.ประวิตร" รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่กำแพงเพชร ตรวจโครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่บ้านหนองบงหมู่ 21 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างฝายกั้นแม่น้ำปิงหนองวัวดำ โดยมีหัวส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนกว่า400คนให้การต้อนรับ


นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทานได้กล่าวรายงานให้ทราบว่า โครงการก่อสร้างฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หนองวัวดำ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดกำแพงเพชร เป็น 1ใน22 จังหวัด ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา จะรับน้ำเป็นจังหวัดที่2 ต่อจากจังหวัดตาก กรมชลประทานจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และปัจจุบันราษฎรในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยใช้เครื่องสูบน้ำของราษฎร สูบน้ำเข้าคลองเพื่อทำการเกษตร แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการก่อสร้างฝ่ายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หนองวัวดำพร้อมอาคารประกอบ มีระยะเวลาดำเนินการ2ปี เริ่มก่อสร้างในปี 2566 - 2567


ลักษณะโครงการ ฝายกล่องลวดตาข่ายบรรจุหินใหญ่สูง 3 เมตร ยาว 380 เมตร ประตูระบายน้ำ(ปตร.)ปากคลองส่งน้ำ ขนาด 6.0 x 5.0 เมตร จำนวน 1 ช่อง ขุดลอกคลองส่งน้าพร้อมดาดคอนกรีต ความยาว 480 เมตร งานป้องกันตลิ่งฝั่งขวา ความยาวประมาณ 1,000 เมตร และอาคารประกอบอื่น ๆ ผลประโยชน์โครงการ ส่งน้าให้พื้นที่ชลประทานได้ 20,000 ไร่ และมีพื้นที่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 70,000 ไร่ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วยพื้นที่3อำเภอ 6ตำบล ได้แก่ตำบลลานดอกไม้ ตำบลหนองปลิง ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ตำบลเพชรชมพู ตำบลโกสัมพี ในเขตอำเภอโกสัมพีนคร ตำบลท่าไม้ ตำบลวังควง ในเขตอำเภอพรานกระต่าย และใช้งบประมาณ 314,400,000 บาท


หลังจากที่กล่าวรายงานเสร็จสิ้น พล.อ.ประวิตรวงษ์สุวรรณ ได้กล่าวว่า ”รัฐบาลให้ความสำคัญ ในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำเป็นอย่างมาก โดยกรมชลประทานต้องเร่งรัดโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ภายในปี 2567 ให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยเร็ว พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ร่วมมือร่วมแรงกัน ในการปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน และขอให้ทุกท่าน เชื่อมั่นว่า รัฐบาลมีความห่วงใย และมุ่งมั่น พัฒนา ทุกมิติ ให้พี่ น้องประชาชนคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตลอดไป


ทั้งนี้ สำหรับบรรยากาศโดยทั่วไป มีชาวบ้าน และผู้นำชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กว่า 400 คนให้การต้อนรับการลงพื้นที่ของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นอย่างดี โดยได้เดินพบปะ และทักทายชาวบ้านที่มาต้อนรับซึ่งบางส่วนถือป้ายมีข้อความว่า“ขอบคุณลุงป้อม ที่ทำให้คนไทยได้ดูบอลโลก” และป้าย ”ไม่รู้ แต่ไม่แล้ง” พร้อมกับป้ายต้อนรับการมาเยือนจังหวัดกำแพงเพชร ในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น”หลังพบปะทักทายชาวบ้านเสร็จสิ้นจึงได้เดินทางไป ตรวจดูการจัดการบริหารน้ำที่ฝายท่อทองแดง ในพื้นที่ ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และฝายกั้นน้ำวังบัวต่อไป

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้