กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” ที่กำแพงเพชร
ข่าวการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” ที่กำแพงเพชร

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครู “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกับชี้แจงแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษา นายประจักษ์ ศรสาลี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” จังหวัดกำแพงเพชร ในวันนี้ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดให้มีนโยบายและแนวทาง “การแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” เพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน ตลอดจน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีบทบาทหน้าที่แก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชรนั้น


คณะกรรมการได้ดำเนินการตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย จนมีผลให้ สามารถแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จำนวนหนึ่งแล้วนั้น และเพื่อให้การดำเนินงานแก้ปัญหาหนี้สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการจัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ครู “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” จังหวัดกำแพงเพชร นี้ขึ้นมา โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ สังกัด ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกำแพงเพชร สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร และสังกัด กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 570 คน


ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สถานีแก้หนี้ครูจังหวัดกำแพงเพชร ธนาคารออมสินและสถาบันการเงินอื่น ตลอดจนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด เข้าร่วมให้คำปรึกษาและเจรจา ไกล่เกลี่ยหนี้สิน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินต่างๆ ให้เกิดสร้างโอกาสที่ดี ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ต่อไป

  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้