สมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ขั้นพื้นฐานระดับต้น (Level 1)
ข่าวการศึกษา

สมาคมกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร จัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ขั้นพื้นฐานระดับต้น (Level 1)

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่โรงยิมเนเชียม 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายธำรง อัศวสุธีรกุล คณะกรรมการกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ขั้นพื้นฐานระดับต้น (Level 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสันติ ทวดเสนา เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสาวสุรัชตา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม 

ด้วยฝ่ายกีฬาวอลเลย์บอล สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สมาคมกีฬา วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการอบรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาวอลเลย์บอลให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น และสามารถพัฒนาไปสู่ ระดับชาติได้อย่างเป็นระบบ โดยนำความรู้ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนากีฬาของชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งกำหนด กำหนดจัดการอบรมตั้งแต่วันที่ 19 - 23 กันยายน 2565 แบ่งการฝึกอบรมเป็นภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ โรงยิมเนเชียม 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้