ทต.พรานกระต่าย จัดโครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๖๕
ข่าวการศึกษา

ทต.พรานกระต่าย จัดโครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ 13 กันยายน 2565 ที่เจดีย์วัดกุฏิการาม นายอานนท์ อภิชาติตรากูล นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี 2565 โดยมี นายไมตรี บางพาน รองนายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงเทศบาล คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด


สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ ส่งผลให้เด็ก เยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนสังคมได้อย่างมีความสุขการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี 2565 ผลการประกวดระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดโพธาราม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย ผลการประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนบ้านลานไผ่ (ทีม 1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้