ร.ร.สหวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565
ข่าวการศึกษา

ร.ร.สหวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 นำโดย ดร.สุกฤตยา ปงกันทา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสหวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการต้านยาเสพติด เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการกิจกรรมวันสำคัญ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่ ) กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก ซึ่งได้จัดต่อเนื่องทุกปี


ผู้เรียนมีความสนใจและได้มีส่วนร่วม กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม โดยกำหนดวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านสุนทรภู่ และกิจกรรมเดินรณรงค์กระตุ้นเตือนให้ชุมชนเห็นถึงพิษภัยของสิ่งเสพติด โดยกิจกรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรมประกวดการแต่งกายวันสุนทรภู่ การระบายสี การจัดบอร์ดให้ความรู้ เดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด


  • คำค้นหา
  • #

แชร์หน้านี้